Contact Us

For comments and queries, please contact us at the information below.

Kumaun Grameen Udyog
Kasiyalekh, Distt. Nainital
Uttarakhand 263132
Tel: +91 7055218971, +91 7535977771
email: kilmora(at)kgu(dot)org(dot)in | info(at)kgu(dot)org(dot)in


Kumaun Grameen Udyog                                                                                                                                                                           Website Developed by Gautam Dhar
PO Kasiyalekh, District Nainital, Uttarakhand 263132, India.
Email sales@kgu.org.in | info@kgu.org.in